Nowoczesny przedsie%cc%a8biorca logo bez ramki

CELEM DZIAŁANIA FUNDACJI NOWOCZESNY PRZEDSIĘBIORCA JEST ROZWÓJ EDUKACJI, POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU OŚWIATY, ROZWÓJ METOD I NARZĘDZI EDUKACYJNYCH ORAZ PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH.


DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI JEST ZGODNA Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W TYM W ZAKRESIE DOSTĘPU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

DZIAŁANIA FUNDACJI OPARTE BĘDĄ NA:

1.   PROWADZENIU AKTYWNYCH DZIAŁAŃ UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP DO NARZĘDZI I TREŚCI EDUKACYJNYCH DLA WSZYSTKICH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UŁATWIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

2.   PROWADZENIU DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ EDUKACJI DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU ORAZ INTEGRACJĘ OSÓB EDUKUJĄCYCH SIĘ POPRZEZ AKTYWNE NIWELOWANIE RÓŻNIC POKOLENIOWYCH.

3.    PROWADZENIU DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ EDUKACJI, POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU OŚWIATY.

4.   PROWADZENIU DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU TWORZENIE TREŚCI MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.

5.    AKTYWNYM WSPIERANIU PROCESÓW TWORZENIA CYFROWYCH ORAZ TRADYCYJNYCH NARZĘDZI EDUKACYJNYCH ORAZ PROCESU ICH WDRAŻANIA W ORGANIZACJACH.

6.    PROWADZENIU DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI TECHNOLOGICZNYCH - WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY ORAZ WPŁYWAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIE RETENCJI WIEDZY U OSÓB PODEJMUJĄCYCH NAUKĘ.

7.   WSPIERANIU OPRACOWYWANIA STRATEGII EDUKACYJNYCH W ORGANIZACJACH ORAZ SYSTEMÓW OPARTYCH O BUDOWANIE PROCESÓW EDUKACYJNYCH OPARTYCH O ELEMENTY STOSOWANE W GRACH.

8.    DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ OPARTEJ O METODY EDUKACJI CYFROWEJ I TRADYCYJNEJ.

9.PROWADZENIU DZIAŁAŃ PROMOCJI ZDOBYWANIA WIEDZY - POPRZEZ CYFROWE I TRADYCYJNE NARZĘDZIA EDUKACYJNE.

10.   PROMOWANIU ZASAD WSPÓŁPRACY OSÓB Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK KULTURALNYCH I ETNICZNYCH. 

11.   WSPIERANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PROPAGOWANIE NOWOCZESNEGO STYLU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM W OPARCIU O POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

12.   PRZYGOTOWYWANIU POPRZEZ ROZWÓJ OSOBISTY OSÓB PRZEDSIĘBIORCZYCH DO ROLI PRZEDSIĘBIORCY NA ZMIENNYM RYNKU MIĘDZYNARODOWYM.

13.   WSPIERANIU DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPULARYZACJĘ ROZWOJU OSOBISTEGO ORAZ BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI OSÓB PRZEDSIĘBIORCZYCH.

14.   STWARZANIU WARUNKÓW DLA OSÓB UZDOLNIONYCH ORAZ POBUDZANIE CHĘCI DO OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA ORAZ ROZWIJANIE TAKICH UMIEJĘTNOŚCI JAK PRZYWÓDZTWO, PARTNERSTWO, TOLERANCJA ORAZ WZAJEMNE WSPARCIE CZŁONKÓW ZESPOŁÓW.

15.   ZWIĘKSZANIU ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA ORAZ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH CZY SZKÓŁ W ZAKRESIE PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO I ZAANGAŻOWANEGO.

16.    MOTYWOWANIU ŚRODOWISKA NAUCZYCIELSKIEGO ORAZ WYKŁADOWCÓW DO INICJOWANIA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PROPAGOWANIEM WARTOŚCI POSZANOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

17.   EDUKOWANIU PRZEDSIĘBIORCÓW POD KĄTEM ZAGADNIEŃ KOMPETENCJI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU.

18.   WYKONYWANIU ORAZ UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW TESTÓW PRAKTYCZNYCH NOWOCZESNYCH NARZĘDZI MARKETINGOWYCH ORAZ NARZĘDZI ORGANIZACJI ZASOBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

19.   PRZYGOTOWYWANIU ORGANIZACJI SZKOLNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW NA WYZWANIA ERY CYFROWEJ.

20.   WYKONYWANIU DZIAŁAŃ NA RZECZ POSZERZANIA ZNACZENIA EDUKACJI CYFROWEJ W SYSTEMIE OŚWIATY.

21.   WYKONYWANIU DZIAŁAŃ NA RZECZ POSZERZANIA ZNACZENIA EDUKACJI CYFROWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH.

22.   PROWADZENIE DZIAŁAŃ DĄŻĄCYCH DO ZACIEŚNIANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI KTÓRYCH CELEM JEST SZEROKO POJETA EDUKACJA.

23.   DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ ORAZ WSZELKA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ.”Fundacja Nowoczesny Przedsiębiorca

ul. Koralowa 17

66-400 Gorzów Wlkp.

KRS: 0000649782

info@nowoczesnyprzedsiebiorca.pl